Faskiaaliset tekniikat

Faskiaalisiin tekniikoihin keskittyvät koulutuksemme lähestyvät aihealuetta vahvasti käytännön kautta. Eri koulutuksissamme pureudumme faskiaalisiin manuaali- ja liiketekniikoihin eri näkökulmista asiaa lähestyen, mutta kehon toiminnallisen anatomian ja liikemalleihin perustuvan viitekehyksen kautta.

Faskiatekniikoiden perusteet

Faskiatekniikoiden perusteet -koulutuksessa perehdytään faskiaalisten manuaalitekniikoiden monipuoliseen ja toiminnalliseen soveltamiseen. Koulutuksessa syvennytään terapeuttisten faskiatekniikoiden toimintaan anatomisesta ja fysiologisesta perspektiivistä tarkasteltuna sekä uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen. Manuaalitekniikoita harjoitellaan Fascial Release -tekniikan kautta kehon eri kudosalueilla. Koulutus on vahvasti käytäntöön painottuva ja sen opit ovat siirrettävissä suoraan käytännön työhön koulutuksen jälkeen.

  • Teoriaosiossa kerrataan faskian anatomiset rakenteet ja fysiologiset ominaisuudet, perehdytään faskiaalisiin toimintahäiriöihin ja niihin vaikuttamiseen sekä faskiaalisten manuaalitekniikoiden periaatteisiin.
  • Teoriasta siirrytään käytäntöön palpaatioharjoitusten (faskian eri kerrokset ja erilaiset faskiaaliset rakenteet kehossa) sekä käsittelytyöstöjen ja -otteiden (kosketuksen jalostaminen ja otteiden eri tekniikat) kautta.
  • Käytännön soveltamista tehdään Fascial Release –tekniikoin kehon eri kudosalueilla Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on suunniteltu terveydenhuoltoalan ammattilaisille, kuten fysioterapeuteille, hierojille, osteopaateille ynnä muille manuaalitekniikoita soveltaville ammattiryhmille.