Faskiaaliset tekniikat

Faskiaalisiin tekniikoihin keskittyvät koulutuksemme lähestyvät aihealuetta vahvasti käytännön kautta. Tarkastelemme aihepiiriä kriittisesti ja pureudumme faskiaalisiin manuaali- ja liiketekniikoihin eri näkökulmista asiaa lähestyen - aina kuitenkin kehon toiminnallisen anatomian ja liikemalleihin perustuvan viitekehyksen kautta.

Faskiatekniikoiden perusteet

Faskiatekniikoiden perusteet -koulutuksessa tarkastellaan ihmiskehon faskiarakenteita, niiden toimintaa ja vaikutusta esimerkiksi liikkeeseen, voimantuottoon- ja siirtoon sekä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Perehdymme lisäksi eri tekniikoiden vaikutukseen faskiaalisiin kudoksiin erilaisten aihekokonaisuuksien kautta. Aihepiiriä tarkastellaan terveen kriittisesti ja tutkimustietoon perustaen.
 
Koulutuksessa perehdytään faskiaalisten terapeuttisten tekniikoiden monipuoliseen ja toiminnalliseen soveltamiseen. Faskiaalisten tekniikoiden toimintaan syvennytään eri perspektiivien kautta. Manuaalitekniikoita harjoitellaan Fascial Release -tekniikalla kehon eri kudosalueilla, liiketekniikat puolestaan linkittyvät koko kehon toimintaan.
 
Teoriaa
- Faskiaalisesta anatomiasta käytännön sovellutuksiin
- Faskian rakenne ja ominaisuudet
- Faskiaaliset toimintahäiriöt ja niihin vaikuttaminen
- Faskiaalisten manuaalitekniikoiden periaatteet
- Faskian huomioiminen liikeharjoittelussa


Teoriasta käytäntöön
- Palpaatioharjoitukset: faskian eri kerrokset ja erilaiset faskiaaliset rakenteet kehossa
- Käsittelytyöstöt ja -otteet (kosketuksen jalostaminen ja otteiden eri tekniikat)
- Liikkeen hyödyntäminen käsittelyssä
- Liikeharjoittelun toteuttaminen ja rakentaminen
- Myofaskiaaliset liiketoimintaketjut

Käytännön sovellutuksia
- Manuaalitekniikoiden käytännön soveltamista Fascial Release -tekniikoin kehon eri kudosalueilla
- Liiketekniikoiden ja -harjoitteiden sovellutuksia
- Kuormitetun liikkuvuusharjoittelun periaatteet
 
Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on suunniteltu terveydenhuoltoalan ammattilaisille, kuten fysioterapeuteille, hierojille, osteopaateille ynnä muille faskiaalisia tekniikoita soveltaville ammattiryhmille.