Faskiaaliset tekniikat

Faskiaalisiin tekniikoihin keskittyvät koulutuksemme lähestyvät aihealuetta vahvasti käytännön kautta. Tarkastelemme aihepiiriä kriittisesti ja pureudumme faskiaalisiin manuaali- ja liiketekniikoihin eri näkökulmista asiaa lähestyen - aina kuitenkin kehon toiminnallisen anatomian ja liikemalleihin perustuvan viitekehyksen kautta.

Faskiatekniikoiden perusteet

Faskiatekniikoiden perusteet -koulutuksessa syvennytään faskiaalisten kudosten merkitykseen ihmiskehon toiminnan kannalta tarkasteltuna ja uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen. Teoriatieto faskiasta linkitetään osaksi laajempaa toiminnallista kokonaisuutta ja ymmärrystä esimerkiksi liikkeen kannalta. Koulutuksessa perehdytään manuaali- ja liiketekniikoiden monipuoliseen ja tarkoituksenmukaiseen soveltamiseen ja manuaalitekniikoita harjoitellaan Fascial Release -tekniikan kautta kehon eri kudosalueilla.

Koulutus on vahvasti käytäntöön painottuva ja sen opit ovat siirrettävissä suoraan käytännön työhön koulutuksen jälkeen.

  • Teoriaosiossa kerrataan faskian anatomiset rakenteet ja fysiologiset ominaisuudet, perehdytään faskiaalisiin toimintahäiriöihin ja niihin vaikuttamiseen sekä faskiaalisten manuaali- ja liiketekniikoiden periaatteisiin.
  • Teoriasta siirrytään käytäntöön palpaatioharjoitusten (faskian eri kerrokset ja erilaiset faskiaaliset rakenteet kehossa) sekä käsittelytyöstöjen ja -otteiden (kosketuksen jalostaminen ja otteiden eri tekniikat) kautta.
  • Käytännön soveltamista tehdään manuaalitekniikoin kehon eri kudosalueilla ja erilaisten liikeharjoitteiden avulla

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on suunniteltu terveydenhuoltoalan ammattilaisille, kuten fysioterapeuteille, hierojille, osteopaateille ynnä muille faskiaalisia tekniikoita soveltaville ammattiryhmille.