Liikeharjoittelun ja -tekniikoiden soveltaminen

Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin liikeharjoittelun ja liiketekniikoiden sovellutuksiin fysioterapian ja toiminnallisen kuntoutuksen saralla. Monipuolisten liikeharjoitteiden kautta rakennetaan uusia liike- ja toimintamalleja, lisätään kehon eri alueiden liikkuvuutta ja toimintakapasiteettia ääriasennoissa. Koulutuksessa läpikäytävät harjoitteet, harjoitekokonaisuudet ja –rutiinit haastavat kehoa kuitenkin aina yksilölliset ominaisuudet huomioiden. Koulutuksen teemat ovat sovellettavissa asiakastyöhön – ja kunkin osallistujan omaan harjoitteluun – monien erilaisten potilasryhmien parissa. Koulutus painottuu vahvasti käytäntöön.

Liikeharjoittelun ja -tekniikoiden soveltaminen

Sisältöesimerkkejä käsiteltävistä teemoista ovat mm:

  • Kuormitetun liikkuvuusharjoittelun periaatteet
  • Myofaskiaalisten toimintaketjujen ja faskiarakenteiden huomioiminen harjoittelussa
  • Kehon tukikudoksiston vahvistaminen linjauksessa ja sen ulkopuolella
  • Vammojen välttäminen

Pureudumme liikeharjoittelussa esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin:

  • Tasapaino dynaamisena ominaisuutena
  • Liikkeen välittyminen ja siirtyminen kehossa
  • Liikedraiverit
  • Rytmi ja koordinaatio
  • Dynaaminen keskivartalo: stabiili mobiliteetti
  • Rangan ja nivelten monipuolinen liike: liikkeen jatkumot

Koulutus on suunniteltu terveydenhuoltoalan ammattilaisille kuten fysioterapeuteille sekä muille liiketekniikoita soveltaville ja liikeharjoittelua ohjaaville ammattiryhmille. Koulutus soveltuu myös urheilun parissa toimiville henkilöille esimerkiksi liikkuvuuksien kehittämisen ja vammojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta.